Bokföring

Allt om bokföring

Småföretagare och nyligen uppstartade företags största oro och problem är oftast bokföringen. Den tar tid och det är många lagar och regler som ska följas, vanligen behövs någon form av hjälp för att se till att bokföringen sköts enligt bokföringslagen. Även om extern hjälp tas in för bokföringen är det ändå bra att känna till grundläggande företagsekonomiska principer för att kunna ekonomistyra verksamheten. Förutsättningarna att kunna gå med vinst ökar och även möjligheten att förhindra konkurs.

redovisningsekonom

 

Vad är bokföring?

 

Skatteverket beskriver bokföring som att det ska finnas skriftliga bevis för alla händelser som påverkar företagets affärer. Det ska exempelvis finnas kvitton eller fakturor i form av underlag och det ska gå att kunna följa upp vad som hänt i företaget. När vi bokför idag använder vi samma principer som handelsmännen i Florens gjorde i slutet av 1400-talet. Skillnaden är att idag behöver du inte utföra alla beräkningar själv, det finns bokföringsprogram som sköter det här online och automatiskt. Företagets bokföring består av verifikationer, löpande bokföring och årsbokslut eller årsredovisning.

 

Varför bokföra?

 

Vid uppstarten av ett nytt företag tar man också på sig ett ansvar. Skatteverket och andra myndigheter ställer krav på redovisningen från verksamheten och för att kunna leva upp till dessa krävs ordning och reda i bokföringen. Om någon inte sköter bokföringen kan denne dömas för bokföringsbrott. Bokföringslagen säger att du bör bokföra kontinuerligt och inom rimlig tid, bokföringen ska dessutom sparas i sju år så det är bra att ha alla papper och annat material organiserat och sorterat.

 

 

Vem är bokföringsskyldig och vilka lagar gäller?

 

Företag som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga och det gäller alla verksamheter. Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, vissa stiftelser och ideella föreningar är också bokföringsskyldiga även om de inte bedriver någon näringsverksamhet. Bokföringslagens regler om arkivering och löpande bokföring gäller för alla som är bokföringsskyldiga och regler om förenklat årsbokslut finns i den här lagen. Regler om årsbokslut finns i både årsredovisningslagen och bokföringslagen,  regler om årsredovisning finns således i årsredovisningslagen.

Hjälp med bokföringen

 

Många tycker att bokföring är krångligt och svårt men det kan vara mycket roligare än vad många tror att sköta sin egen bokföring. Idag kan du sköta din egen bokföring med hjälp av bokföringsprogram och i realtid följa upp hur det går i företaget. Eftersom det inte finns någon väntan på sammanställda rapporter och analyser kan du enklare läsa av bokföringen och se om ni kommer gå med vinst eller förlust. Det kan också vara enklare att se saker som du annars inte hade sett lika enkelt, exempelvis att vissa kostnader blev större än planerat.

 

bokföringshjälp

Vem har ansvar över bokföringen?

 

Beroende på vilken bolagsform företaget har, ligger ansvaret olika. Den som har enskild firma som företagare bär hela ansvaret själv. Om det företräds en styrelse i företaget är det styrelsen som har det övergripande ansvaret, därefter finns ett ansvar hos den verkställande direktören och de som faktiskt utför arbetet i praktiken. Även om du lämnar bort arbetet kring bokföringen är du ändå personligt ansvarig för den. Ansvaret innebär en rad saker men bland annat att alla företagets affärstransaktioner bokförs på ett korrekt sätt.