Bolagsformer

I Sverige har vi fem olika företagsformer och två europeiska bolagsformer, Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) och Europabolag, dessa skiljer sig åt på flera olika sätt. Hur mycket kapital som ska satsas, hur många delägare ska finnas, vart ska företagets huvudsäte placeras, behöver man skydda företagsnamnet i flera länder är några av de större faktorer man bör tänka på vid valet av bolagsform för sin verksamhet.

Aktiebolag (AB)

Det största finansiella skyddet för en ägare av ett företag är ett aktiebolag eftersom linjen mellan företag och ägare är tydlig – företaget är juridisk person samt eget skattesubjekt. Ett aktiebolag kan ha en eller flera delägare och tar bort pressen av det personliga ansvaret över företagets skulder, ägarna behöver en kapitalinsats på ungefär 50 000 kr vid uppstarten av ett aktiebolag men har sedan nästan inget personligt ansvar över företagets ekonomi och förpliktelser.

Handelsbolag (HB)

Ett handelsbolag drivs av minst två eller fler delägare som kallas bolagsmän, dessa är personligt ansvarig över företagets skulder och avtal. Handelsbolag brukar beskrivas som flera enskilda firmor, alltså att ansvaret är solidariskt och om någon har en fordran på företaget kan betalning krävas av hela summan av vilken som helst av delägarna. Handelsbolag är bokföringsskyldiga men det krävs ingen insatskapital, bolaget är en egen juridisk person men inkomsterna deklareras i företagets bolagsmännens privata deklarationer.

Kommanditbolag (KB)

Bolagsformen kommanditbolag brukas liknas med handelsbolag på det sättet att företaget drivs av två eller fler delägare som kallas bolagsmän, skillnaden är att dessa bolagsmän har olika begränsade ansvar. Varje så kallad kommanditdelägare ansvarar för den kapitalinsats som den gjort i företaget. Andra bolagsmän som kallas för komplementärer har ett obegränsat ansvar för verksamhetens skulder och avtal, kraven säger att det minst måste finnas en kommanditdelägare och en komplementär i alla kommanditbolag.

Enskild firma

Enskild näringsidkare som också kallas för enskild firma är ingen egen juridisk person utan det är privatpersonen som driver verksamheten som ansvarar för både ägaren själv och företagets ekonomi. Det kan inte finnas fler ägare och det finns ingen linje mellan företag och privatperson, hamnar företaget i skuld är det upp till ägaren att betala från sin privatekonomi. Den här bolagsformen är den billigaste att registrera och det krävs inget startkapital, enda som krävs för att starta företaget är F-skattsedel som inte kostar något. Det enda som kostar är registreringen av företagets namn hos Bolagsverket, det är inte ett krav men det brukar vara fördelaktigt eftersom namnet då är skyddat.

Ekonomisk förening

Vid start av en ekonomisk förening krävs åtminstone tre juridiska eller fysiska personer för att kunna bilda föreningen, sedan är det medlemmarna som har makten i föreningen och har en röst var. Medlemmarna, som är ägarna, har inget personligt ansvar över verksamhetens skulder och avtal men däremot kan vissa personer bli ansvariga genom företrädaransvar. Ekonomiska föreningar kan ta ut en medlemsavgift av sina medlemmar och exempel på sådana här föreningar är Södra skogsägarna, Kooperativa Förbundet och flera bostadsrättsföreningar.